...

Forord

Dagbladet har flere lesere på en dag enn stigmavakta.no har på et år. Om Dagbladets mobbing skal bli alment kjent, må leserne sende lenka videre etter kjedebrevmetoden.

 

 Dagbladet-mobberen John Arne Markussen

 

Etter forordet følger et varslingsbrev om mobbingen av Petar Vucicevic. Mobbingen er etisk forkastelig uansett utfall av personalsaken som er under oppseiling. Brevet innholder også eksempler på tidligere mobbing, to av dem har endt fatalt.

Som sin forgjenger redaktør Lars Helle, lar også Dagbladets nye redaktør John Arne Markussen sine journalister benytte mobbeteknikker for å sprite opp artiklene sine. Når ofrene er knust, ser de seg ikke tilbake, ikke engang når historien viser at de tok feil. Teknikkene er de samme i Dagbladet som dem jeg har redegjort for i artikkelen Brutale mobbeteknikker i VG-sporten.

 

 Fhv. Dagbladet-mobber Lars Helle

 

Som i alle mobbesaker handler Dagbladet-mobbingen om maktforskjell. Mobben er sterk, offeret kan være alene, kan hende det har gjort noe som ligger på siden av det alment akseptable. Den feilen blåses ut av proporsjoner, på en måte som offeret er helt vergeløs mot, og som er umulig å balansere.

Som mobbere flest opptrer også Dagbladet-mobben (og VG-mobben) feigt. De velger seg ut et offer som ikke kan bite tilbake. Eksempler her kan være politikere, som rett nok står i mektige institusjoner, men som enkeltpersoner er de ofte vergeløse. Legg merke til at de store skandalene ofte ikke gjelder forbrytelser, men påstått tvilsom etikk eller moral. Slikt er det lite risiko med. F.eks lykkes Dagbladet å ødelegge en dyktig SV-politiker fordi hun i en liten sak ikke hadde vært nøye med habilitetsreglene. Når Statoil med flere kjøper en ikke-eksisterende tjeneste for en halv milliard er de derimot tause.

Ett av ofrene har imidlertid glefset, ambulansesjåfør Erik Schenken. Han er påført varig skade etter Dagbladets behandling av ham. Skaden er ikke omstridt. I en annen sak er Dagbladet er idømt en million kroner i erstatning for usanne reportasjer og kommentarer om ham. Schenken-saken er dette århundres viktigste rettssak om medier, for den vil avgjøre om medier har samme ansvar for usanne ytringer som vanlige folk.

Mobbeteknikkene er forkastelige uansett det endelige utfallet i sakene. Om Dagbladet (og VG) hadde utsatt egne ansatte for tilsvarende behandling som de gir utenforstående ofre, ville handlingene til Markussen, Helle, med mange flere vært straffbare. Disse dommerne over andres moral har glemt å se seg i speilet. Da kunne de kanskje fått øye på bjelken, som er mye større en flisa i øynene på sine ofre, denne gangen Petar Vucicevic.

Mediemakt må som annen makt møtes med motmakt. Stigmavakta er for ubetydelig til å gjøre noen forskjell. Men det er nødvendig med et nettsted som kan kalles Tilsvar, hvor medieofre, både private og bedrifter kan gi sin versjon. Dagbladet er ikke lenger et organ der vi bør frykte avsløringen, men hva de faktisk skriver - som kan være noe helt annet.

Terje Marøy / Stigmavakta

 

***

VARSLINGSBREV OM MOBBINGEN AV PETAR VUCICEVIC TIL HANS ARBEIDSGIVERE


Stigmavakta
http://stigmavakta.no
post@stigmavakta.no
Orgnr 994 115 227
Ellingsrudlia 27, 1400 Ski
Tlf: 917 02 481
Bank: 2050 29 73054
Ski, 16.11.2012


Advokat Vidar Strømme
Olympiatoppen v/Jarle Aambø
Norges Idrettsforbund v/Inge Andersen og Børre Rognlien
Norges Friidrettsforbund v/Kjetil Hildeskor og Svein Arne Hansen
Norges Fotballforbund, Kjetil Siem og Yngve Hallen
Redaktør John Arne Marcussen - Dagbladet

 

VARSLINGSBREV PETAR VUCICEVIC
Dagbladet og norsk idrett har ulik agenda og ulikt ansvar

Dagbladet har intet ansvar for Petar Vucicevics psykososiale arbeidsmiljø. Det har Olympiatoppen, Norges Idrettsforbund og Norges Friidrettsforbund. Norges fotballforbund er adressat fordi Esten O. Sæter både er arbeidskollega av Vucicevic og kommentator i Dagbladet.

Det skader idrettens anseelse å drive personalbehandling for åpen scene i Dagbladet, og etter hvert andre medier. Aller mest skader en slik saksbehandling Petar Vucicevic på et tidspunkt der vi fortsatt ikke vet om dette i hele tatt er en sak. Han må i det minste få forklare seg før noen ansvarlige idrettsmyndigheter i hele tatt mener noe offentlig om saken.

 

SAKENS RAMME

  • Saken dreier seg om brevveksling for ti år siden mellom Petar Vucicevic og en bekjent/kamerat i Serbia.
  • Forholdet er ikke straffbart etter idrettens strafferegler, (som i seg sjøl kan være ulovlige, men det er en annen sak).
  • Forholdet er muligens etisk klanderverdig. Men den vurderingen kan ikke løsrives fra at vi alle har en helt annen tone og kommunikasjonsform med venner, enn i offentlig sammenheng. Vi diskuterer temaer langt friere i en slik setting. Alle har vi private handlinger på samvittigheten, som ville vært uspiselige i jobbsammenheng eller i det offentlige rom.
  • Privat post på avveie er resultat av en opprivende familiekonflikt.
  • Under mediekjør er det vanskelig å holde saklig fokus og uttale seg klokt i enhver situasjon. Uheldige utspill i en slik setting, må håndteres med forsiktighet.

 

KJØLIG DISTANSE OG NØKTERNHET
Alle disse momentene må vurderes med kjølig nøkternhet og distanse, før noen som helst beslutninger kan tas i personalforholdet mellom Vucicevic og norsk idrett.

Det er heller ingen grunn til å uttale seg om media maser. Media er de første til å avvise enhver kommentar når de sjøl konfronteres med feil. Dagbladet og VG er på mange måter verstinger i så måte.

Jfr. artiklene:
Brutale mobbeteknikker i VG-sporten; http://stigmavakta.no/hXGXCm27zSZX.6.idium
VG-sporten: Keiser uten klær; http://uter.idium.no/tema6650.tmp/hXGXCm27zS0h.6.idium

 

AVSLØRT; MEDIA TAR FEIL
Særlig er det viktig å være på vakt når mediene kjører fram stikkordet AVSLØRT. Da legges svært ofte saklighet til side og saken blåses ut av enhver proporsjon. Når media kraftsamler, er det umulig å balansere informasjonen. I ettertid er det få medier som bryr seg med at de tok feil, eller at de avslørte forholdene egentlig var relativt beskjedne. Men konsekvensene for medienes mobbeofre har likevel vært store, også fatale. Noen eksempler i så måte:

Børsdirektør Erik Jarve begikk selvmord etter massive beskyldninger om sammenblanding av egen og børsens økonomi. Tyngden i beskyldningene er ikke avklart, siden hans død satte stopp for videre undersøkelser.

Helsedirektør Anne Alstad ble presset til å gå av for at Helsedirektoratet skulle få arbeidsro. Fasit; ingenting å klandre Alstad for.

KrF-poilitiker Jan Birger Medhaugs karriere ble lagt i grus, etter at særlig Dagbladet kjørte en kampanje mot ham. Fasit; ingenting klanderverdig ved Medhaug.

Dagbladet drev tidligere helseminister Tore Tønne i døden, for en sak som etter hans død smuldret til nesten ingenting. Muligens var han en del av rotet rundt politikernes etterlønnsordninger, som har vist seg uklare, som rammet en lang rekke stortingsrepresentanter og statsråder, og som Magnus Stangeland ble frifunnet for. Den mye omtalte fakturaen på Tore Tønnes suksesshonorar var i sin skjønneste orden, men mellomfakturaen mellom advokatfirmaet Bahr og Røkke brøt presiseringsreglene i regnskapsloven. Men det forholdet var Tønne uvedkommende. Dagbladet har fortsatt ikke offentlig bedt familien Tønne om unnskyldning. Tvert imot har de levert sin interne hvitvaskingsrapport som er noe av det mest ufølsomme og ondsinnede jeg noensinne har sett, og som er blottet for psykosoial innsikt. Medforfatter Lars Helle ble ny redaktør i Dagbladet, og er nok noe av forklaringen på Dagbladets etiske forvitring de senere år.

 

ERSTATNING
Ambulansesjåfør Erik Schenken er påført varig sykdom etter vedvarende mobbing i Dagbladet. Hans skade er godkjent av retten som yrkesskade. I en annen sak er Dagbladet er dømt til å betale ham en million kroner i erstatning for usanne reportasjer og kommentarer. I den saken mener bloggeren/kommentatoren George Goolding at Dagbladet forsøkte å forklare seg falsk i retten. http://www.document.no/2011/06/dagbladets-forklaringsproblem/

Å begi seg inn i en sak på Dagbladets premisser kan være svært farlig. Å være for åpenhjertig i medieuttalelser om Vucicevic, kan sette norsk idrett i et erstatningsansvar om saken fordunster.

 

VIKTIGST
Men aller viktigst er det å ivareta en arbeidskollega, Petar Vucicevic, før noen beslutning treffes. Etter at beslutning er tatt, stiller saken seg annerledes, uansett utfall.

 

ESTEN O SÆTHER
Esten O Sæther har en dobbeltrolle. På den ene side er han profilert kommentator. På den annen side er han Vucicevics kollega. Jeg reagerer sterkt på at hans knallharde kommentar 14.11 ble presentert sammen med Vucicevics-oppslaget.

Innholdet i selve kommentaren er imidlertid slik at den må godtas. Det er ikke engang sikkert at det er Sæther som har foretatt koblingen i oppslaget.

 

AVSKJEDSGRUNN
Men presentasjonen er slik at det gir leserne en oppfatning av at han også sikter til Vucicevic. Jeg oppfordrer derfor norsk idrett til å innskjerpe overfor sine ansatte at ingen har rett til å forhåndsprosedere en mulig personalsak i media. Det er sikker jus at slikt er avskjedsgrunn.

Spesielt er det viktig å være oppmerksom på dette i en situasjon der Dagbladet vil underbygge saken sin med uttalelser fra folk som ikke kjenner den. Et slikt eksempel er Lukas Udelhoven og Ida Markussen som krever Vucicevic fjernet allerede før denne har forklart seg. Dette understreker hvor viktig det er for norsk idrett å minne om at man ikke skal uttale seg om ikke-konkluderte personalsaker i media.

Dette brevet blir publisert på nettstedet http://stigmavakta.no

Med hilsen

Terje Marøy
Dagl leder Stigmavakta
http://stigmavakta.no

***

PS! Stigmavakta beklager at vi har stavet Markussens navn feil i brevet

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no