...

I mange år har jeg varslet om skjevheter i samfunnet. Noen ganger har varslingen ført til endringer, oftest har den falt på stengrunn. Fremover vil Stigmavaktas varslinger bli offentliggjort og bevart.

***

  • Varsel til LO: Ekstrem skatteskjerpe for funksjonshindra arbeidere

Forslaget om å skrote særfradraget påfører funksjonshindra arbeidere flere titusenkroner i skatteskjerpe.

Les mer

 

  • Særfradraget er ikke vurdert  forhold til lønnsinntekt

Stortinget har fått ufullstendig informasjon når det er bedt om å skrote særfradraget for utgifter knyttet til sykdom eller funksjonsnedsettelser.

Les mer:

 

  • Diskriminering: Norsk bistand ute av kontroll?

Bistandsdepartementet og NORAD erkjenner at norske bistandsorganisasjoner bryter regtelverket, men vil ikke skjerpe kontrollen. Stigmavakta har sendt varslingsbrev til Stortinget, NORAD, Utenriks-/Bistandsdepartementet og Riksrevisjonen.

Les mer

 

  • Rødgrønt angrep på særfradraget

Funksjonshindra og kronisk syke får skattefradrag for ekstrautgifter i dagliglivet som skyldes deres funksjonsnedsettelse eller sykdom

Les mer

 

  • Medansvar for krigsforbrytelser?

Ny artikkel

Regjeringen går ikke inn for boikott av israel. Men hvordan beskyttes norske forbrukere mot produkter fra okkupert område, som kan gjøre oss til hvitvaskere av straffbart utbytte? Vår artikkel drølfter utfordringen. Brev til utenriksministeren og utviklingsministeren kan lese under artikkelen.

Les mer

 

  • Språk til besvær

Vanlig omtale av funksjonshindra personer egner seg ikke engang som skjellsord i andre deler av befolkningen. Stigmavakta utfordrer språkmiljøene til å skapåe nyspråk. brevet ligger under artikkelen.

Les mer

 

  • Torpedert av Lindorff

 Det er systemsvikt på mange plan når et inkassoselskap får ta huset fra en person for 1319 kroner pluss inkassoomkostninger. Varslingsbrev til Justisdepartementet med forslag om nye retningslinjer for domstolene, ligger under artikkelen.

Les mer

 

  •  Flyktninghjelpen misbruker bistandsmidler

Flyktninghjeklpen har diskriminert funksjonshindra i sine bistandsprosjekter. De vil ikke svare på om de har justert sin praksis.

Les mer

 

  • Regjeringen vil ikke lovfeste rett til BPA

I begynnelsen av februar varslet Helse- og omsorgsdepartementet at den rød-grønne regjeringen likevel ikke vil rettighetsfeste Borgerstyrt Personlig Assistanse, BPA.

Siste: Høyrees parlamentariske leder Erna Solberg tok opp saken. Helse og omsorgsministeren gikk mot sitt eget embetsverk og lovte henne at rettighetsfestingen kommer.

Les mer

 

  • Funksjonshindra sultestreiker

I Republica Srbskas hovedstad Banja Luka, en autom republikk i Bosnia hvor Norge har hatt militære styrker og fortsatt har humanitære prosjekter.

Siste: En internasjonal kampanje, hvor ENIL (www.enil.eu) og ULOBA (www.uloba.no) var pådrivere, og særlig de ansattes sultestreik, fikk regjeringen i Bosnais serbiske delrepuplikk til å snu.

Les mer

 

Drepende mørke

Felles for de fleste utviklingsland er et dårlig trafikkbilde. En sliten bilpark, ofte med mangelfulle kjørelys, parret med fraværende veibelysning og dårlig kjørekultur, gir et krevende kjøremønster.

Les mer

 

 

...