...

Makt, avmakt, mediemakt

All makt korrumperer, også pressemakt, når den ikke møtes med motmakt.

***

 • Essay: Dagbladets perverterte Utopia

Les mer

 

 • NRK-sjefen med overlagt etisk overtramp

Les mer

 ( Flere artikler under ramma).

Mediemobben ...

... påfører den skuldlause utåleleg smerte og skam. Den skuldige får ekstrem tilleggsstraff, og blir fråteken retten til nøktern saksgang. Slik trakkar Dagbladet, og fleire med dei, på ideane bak heilt grunnleggjande menneskerettar, som EMK § art 6 om rettferdig rettergang, og FNs menneskerettskonvensjon artikkel 5 om umenneskeleg eller nedverdigande handsaming.

 Les mer


 

 • Profilert redaktør på horestrøket

Les mer

 

 • VG-sporten: Keiser uten klær

Les mer

 

 • Medias kjeldejakt i 22. juli-rapporten

Har ikkje redaktørar eit rotfesta syn på kjeldevernet?

Les meir

 

 • Har VG sove i 10 år?

Krigspressa har ikkje stilt spørsmål ved strategien mot terror.

Les meir

 


 • Goebbels strategi virker fortsatt

Om NTB-meldinga om Al Qaida hadde vært sann, ville den vært en verdenssensasjon. Uten kildekritikk får propagandistene fritt spill.

Les mer

 

 •  Skandaløst i Aftenposten

Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet

Les mer

 

 •  Halvveis om utsending av serberne

Mandag 13.september var lynaksjonen for å sende 70 serberfamilier ut av landet toppsak i de fleste medier. Høyst ulike miljøer fra Amnesty til Frp, og de fleste derimellom, var skjønt enige; disse ville ikke møte forfølgelse ved retur til Serbia. Det alle også hoppet bukk over, er at deres hjemland ikke lenger er Serbia, men et selvstendig Kosovo, som ikke minst Norge i strid med etablert folkerett var med på å etablere, (som vi gjorde med Israel i 1948). Serberne ble altså ikke sendt hjem, men til et tredjeland. 

Dette skulle vært problematisert i mediene.

Se også leiar

 • Tabbe i Brennpunkt

I et ellers utmerket program om behandling av demente blant oss, hevdet Brennpunkts kilde at situasjonen for en person var så ille på institusjonen at barn og barnebarn ikke ville besøke ham. Det blir å henge dem ut. Det er jo nettopp i slike situasjoner at man skal besøke en far. De familiære forhold som har fjernet barn og barnebarn fra far var ikke tema i saken. I mange familier er det mørke sider som ikke som ikke viskes ut selv om den ansvarlige blir dement. Datteren har påpekt dette overfor Brennpunkt-redaksjonen og krevd at uttalelsen fjernes i nettversjonen av programmet.


 • Apartheid i Norge, og tause medier

Norge utstøter mange av sine borgere, hver eneste dag. Vi skulle tro at pressen sto på barrikadene. Men selv apartheid får passere uten forargelse.

 Les mer

 
 
 • Gris, bombe, øl og "La de små barn komme ..."

Er retten til hån viktig i kampen for ytringsfrihet?

 Les mer

 • Funksjonshindra sultestreiker

i Republica Srbskas hovedstad Banja Luka, en autom republikk i Bosnia hvor Norge har hatt militære styrker og fortsatt har humanitære prosjekter.

Les mer

 • Petters ytringsfrihet

Ytringsfrihet omfatter også retten til ikke å ytre seg.

Les mer

 
...