...

Stortinget, regjeringen, staten, fylkeskommunen, kommunen - og alle deres folkevalgte og ansatte - er folkets tjenere, ikke deres herskere.

 

***

 • - Ikke trygt å være avhengig av mye hjelp i Narvik

Vitnesbyrd fra de eldste med Duchenne Muskeldystrofi i Norge.

Les mer

 

 • Endeleg ein skattesiger for SV

Les meir

 

 • Varsel til Stortinget: Særfradraget ikke vurdert i forhold til lønnsinntekt

Les mer

 

 • Stor Skatteskjerpe for funksjonshindra

Regjeringens skroting av særfradraget vil koste funksjonshindra arbeidstakere 10-50.000 kroner per år.

Les mer

 

 • Erna blir dolka av Høgre-bastion

Erna Solberg vil likestille funksjonshindra med fridomsverktyet BPA. Høgreordførarane i Vestregionen vil i staden isolere dei.

Les meir

 

 • Erstatning til skadde veteranar

Etter meir enn 30 års trenering, er det von om at skadde veteranar skal få erstatning. Saka syner embetsstanden på sitt verste.

Les meir

 

 • Kommentar: BPA handler om menneskeverd og sivilisasjon

Måten vi behandler minoriteter på, viser grad av sivilisasjon i det norske samfunnet. Utestengelse av funksjonshindra er i prinsipp det samme som å utestenge fargede. Da ville man kalt det rasisme.

Les mer

 

 • Kommentar: Framleis Apartheid for funksjonshindra

- Lov i eine handa, spytt i andre, og sjå kva det er mest av, seier nordlendingen. Regjeringa har brote regjeringspartias lovnad om at funksjonshindra skal ha individuell rett til sjølvstyrt/borgarstyrt/brukarstyrt personleg assistanse (BPA). Samhandlingsreforma kan bli ei ulukke for funksjonshindra.

Les meir

 

 • Statens høyringshelvete

Om BPA- og Særfrådragshøyringane, som syner at mange høyringsinstansar ikkje skjønar kva dei uttalar seg om.

Les meir

 

 • Fleire lovbrot mot familien Navrud

Sjølv om utvisinga av Laila Navrud har lovleg heimel, bryt vedtaket fleire rettsreglar som står over utlendingslova med forskrifter.

Les meir

 

 • Frihetsmanifest for funksjonshindra

Utradisjonell fornuftstenking kan løse mange av de utfordringene stat og kommune står overrfor, når også funksjonshindra skal får samme rettsgoder som andre tar for gitt.
Les mer

 • Fleire skadd i Afghanistan - kva ventar dei no?

Om styremaktene si ansvarsfråskriving.

Les meir


 • Soldatene våre skal støttes

Krig skader folk. Norge har aldri klart å håndtere skadde krigsveteraner på en verdig måte.

Les mer

 

 • Ree kommune bryter Fridas menneskerettigheter

Ree kommune har plassert 13 år unge Frida Hallberg på institusjon. Dermed bryter de barnekonvensjonens regler om at barn skal bo i familien.

Status: Saken ble løst 5. mai 2010, men prinsippene i den gjelder flere mennesker i andre kommuner.

Les mer

 

 

...