Logo

Vi - og de andre der nede et sted!

 

Stigmavakta har en rekke om debattartikler om krigstemaer her.

 

Stortingsreprepresentant Gjermund Hagesæter: "Mange av mine medsoldater lever ikke i dag."

 

***


Forsvaret fjernerrødt kors fra sanitetspersonellet i Afghanistan. dermed mister de beskyttelsen som Genevekonvensjoinene gir dem.

Les mer

 

Hadde regjeringskvartalet vore krigssikra, ville heller ikkje andre klart å sprenge det. Vi har vore i nær samanhengande krig sidan 1991. I Noregs hovudstad vart det mest sannsynlege målet sprengt med det mest sannsynlege våpenet.

Les meir

 

Analyse manglar i dei nye norske krigane.

Les meir

Norge dilter etter i de nye krigene, tilsynelatende uten refleksjon og mål. Stigmavakta har kommentert Joakim Møllersens kronikk i Dagsavisen.

Les mer

Krigspressa har ikkje stilt spørsmål ved strategien mot terror.

Les meir

Aksjonen mot Osama bin Laden kosta tre-fire menneskeliv. Krigen mot han har drepe fleire hundre tusen.

Les meir

Etter meir enn 30 års trenering, er det von om at skadde veteranar skal få erstatning. Saka syner embetsstanden på sitt verste.
Les meir
 
  • Språk til besvær II

Krigs-/propagandaspråket villeder. Og vi tror på det som stadfester våre fordommer.

Les mer

Kva med våpenkvile og fredstingingar?

Les meir

En tankevekkende artikkel av tidligere NRK-journalist Bjørn hansen, med kommentar av Terje Marøy - Stigmavakta.

Les mer

Av omsyn til asylinstituttet må kosovoserberane deporterast, seier styresmaktene, politikarene og fleire humanitære organisasjonar. I staden for å gi dei vern, sender vi dei til eit fattig tredjeland.

Les meir

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Grete Faremo har skapt uklarhet om soldatenes forlkerettslige plikter. Norges Røde Kors er derimot krystallklare på at Genevekonvensjonene gjelder i Afghanistan.

Les mer Det er ikke etterpåklokskap, men manglende forhåndsvurdering, som øker krigsmotstanden.

Les mer

Les meir

Les meir

Leiar 3. juni

Les meir

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har ikke svart på spørsmål rundt hvitvasking av krigsforbryterprofitt. Norgesgruppen er også taus, mens italienske grossister reagerer. Det samme gjør Coop Norge

Les mer

Om styremaktene si ansvarsfråskriving i høve til soldatar på operasjonar i utlandet

Les meir


Om andelen funksjonshindra i flyktningepopulasjonen er mindre enn i samfunnet de flykter fra, er det grunn til å slå alarm. Hverken de huimanitære organisasjonene eller FN har peiling.

Les mer

Flyktninghjelpen gjør en formidabel innsats, for spreke fattige. Funksjonshindra i bistandsbefolkningen har de ikke tenkt på, og de nekter å svare på spørsmål.

Les mer


Kan norsk israelspolitikk gjøre oss medansvarlige for krigsforbrytelser?

Les mer

Noen ganger krysses rettsregler. Da kan det være rett å bryte en lov for å oppfylle andre og viktigere hensyn.

Les mere

I slutten av februar fanget Stigmavakta opp en sultestreik blant funksjonshindra i Banja Luka. Vi kunne ikke gjøre stort annet enn å be kolleger i tyngre medier om å følge saken. Det var nytteløst. Men funksjonshindra i Norge støtter opp, og regionale myndigheter bøyde av.

Les mere