...

Se, høre, tenke, forstå og si fra

 

Stigmavaktas nettsted stigmavakta.no er en utvidet blogg. Målet er gjennom spredte eksempler å peke på prinsipielle skjevheter i det offentlige rom. Vi vil titte litt bakenfor overskriftene, i håp om å finne de forhold som må vike for tabloide maler.

Vi er for alle pratiske formål jeg, Terje Marøy, selv om jeg ikke er rojal. Alle tekster, unntatt gjestetekstene, har jeg skylden/æren for.

Bjørn Sebastian Hecter gir meg ei hånd når dataen forvirrer meg.

Logoen utarbeidet av Gunnar Haslund, er en advarende, påminnende og i mange tilfeller en kritiserende pekefinger. Den peker like mye på meg som samfunnet utenfor. Globusen er stilt på hodet, siden universet ikke har retning. Dette kan minne oss på at perspektivet kan være annerledes når vi ikke dreier verdensbildet rundt oss selv.

 

stigmavakta.no skal:

  • Tenke noen tanker annerledes
  • Se noen sammenhenger annerledes
  • Si noe som andre kvier seg for å si
  • Ta opp kritikkverdige forhold og maktmisbruk i ulike maktmiljøer
  • Varsle myndigheter og tipse media
  • Peke på mulige løsninger
  • Rose etter fortjeneste

 

 

Til pressen

Mange av sakene vi skriver om, behøver bedre og grundigere omtale enn vi har ressurser til. Derfor oppfordrer vi tyngre redaksjoner til å gripe fatt i dem. Hvis dere ønsker større grad av eksklusivitet, er det bare å si fra. Da kan vi fjerne et oppslag til dere får presentert saken sjøl.

Journalistfaglig bryter vi med det meste. Presentasjon og kommentar er ei salig blanding. I motsetning til andre medier har vi tatt standpunkt før publisering, og vi har en agenda med vårt engasjement.

Med foreløpig en skribent, som gjør dette på fritida, går effektivitet foran den formfullendte presentasjon. Så her blir det ingen journalistpriser. Men stemmen vår skal brukes, og de som kommer innom skal forstå budskapet.


Ikke alt

Ikke alle saker Stigmavakta havner bort i vil havne på disse sidene. Mottoet vårt er: "Ingen skal dømast for sine feil, men for evna til å rette dei." Klarer den sterke og svake part å forenes, har  saken ofte ikke noe i det offentlige rom å gjøre lenger. Det skaper mer vondt blod.


Den maktesløses rett

Vi skal se på ulike maktmiljøers bruk av makt til skade for den maktesløses rett. Likegyldighet skal avdekkes. Og maktorganer skal varsles.

Både Bjørn og jeg har gjennom våre etterhvert lange liv høstet variert erfaring. Ikke minst har vi sett overgrep og mekanismene bak. Forhåpentligvis har det gitt oss grunnlag for å tenke noen alternative tanker.

 

Norsk apartheid

Disse sidene vil spenne bredt om forhold som opptar oss i øyeblikket. F. eks skriver vi om apartheid-samfunnet Norge, bygd av de sprekeste for de spreke og som stenger ute dem som ikke passer i myndighetenes standardformat.

USAs borgerrtighetskamp startet med Rosa Parks busstur i 1954. I dag, 56 år seinere, er det mange nordmenn som ikke engang får være med bussen.

Arbeidsføre funksjonshindra er ikke engang synlig i arbeidsledighetsstatistikken. 78 år etter at USA fikk sin funksjonshindra president, har norske borgere med funksjonsnedsettelser vansker med å få sin første jobb.

Yte etter evne, få etter behov, er den ide som norsk velferd er bygd på. Mange funksjonshindra opplever at de er fratatt retten til å yte, og at kommunen avgjør deres behov. "Det verste du kan gjøre med et menneske er å frata det ansvar og begrunne det i omsorg," sier professor og tidligere stortingsrepresentant Inge Lønning.

Konfrontasjoner blir det av slikt. Offentlige organer med velmenende ansatte som vil det beste, blir provosert når løsningen fungerer diskriminerende, og de som rammes sier fra.

Stigmavakta vil ikke ha et lagdelt samfunn, og vi vil varsle om det vi ser!

 

I de beste leire

Vi kan skrive om rettstatens gjøkunge, idrettsbevegelsen som innfører alvorlige straffereaksjoner uten rettssikkerhetsgarantier. Bistandsarbeid inneholder både diskriminering og lovbrudd. I ideelle organisasjoner, der alle er enige om et opphøyet verdisyn, glemmer man ofte å stille kritiske spørsmål.

Da vil selv den prektigste kunne miste perspektivet, og rote seg bort i sin egen fortreffelighet.

Og vi vil skrive om rettssamfunnets egne rettsbrudd, begått av myndigheter mot sine egne borgere.

 

Historien

Den historiske linja blir viktig. Hendelser i dag kan være basert på holdninger formet i tider vi ikke vil vedkjenne oss.

Derfor har jeg også plassert globusen i uvant posisjon øverst på sida. Universet vet ingenting om opp eller ned, nord eller sør. Kanskje vi av og til har godt av å se verden i et annet perspektiv enn det dominerende Nordamerika og Vesteuropa. Skal vi til evig tid være herskende, og er vi viktigst?

 

Problematisk kjærlighet

Stigmavakta.no er et resultat av at mediene ofte er mer opptatt av fjas enn å sette en dagsorden som betyr noe. Utallige ganger har jeg tipset om viktige saker, som må vike for at en kjendis har landa i feil seng. Jeg håper at en del av våre saker kan fanges opp av medier med mer pondus og innflytelse enn vi noen gang kan få.

Mange av sakene som står her, har jeg tipset andre medier om tidligere, uten å få respons.

Selv er jeg en varm tilhenger av den bredspektrede norske frie medieverden. Ofte lar jeg meg imponere av kvaliteten i arbeidet når mediene virkelig går inn i en sak med grundighet. Derfor frustrerer det meg når mediene slipper en sak uten å belyse viktige underliggende poenger, eller prioriterer bort det vesentlige for fjas.

 

Gammelmodig

Moderne datafreaker vil finne stigmavakta.no gammelmodig. Det er min hensikt. Dette skal være et sted for lesing og ettertanke, uten sprudlende reklame og puppopper eller poppupper, som bare forvirrer folk i min generasjon.

 

Et landsbytre

PSkygge1.jpg

 

Sidene er også et opprør mot samfunnet jeg er en del av, og som jeg har medansvar for. Det er som jeg søker et landsbytre et sted i Afrika, kanskje i Sierra Leone som jeg er så glad i. Der kunne jeg nyte de unges undring, som ville vite hva vi som samles under treet tenker om verden vi lever i. Stigmavakta.no blir for meg dette landsbytreet. De som vil lytte, stopper opp. De andre haster forbi. Og slik er også livet.

 

Og med dette, velkommen hit!

 

Terje Salhus Marøy

 

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no