...

Den høyeste prisen

Petroleumsvirksomhet over hele verden, også i Nordsjøen, har vært preget av kynisme, korrupsjon også i stalig regi, miljøsynder og forakt for arbeidernes liv.

Resultatetne av dette er i sikkerhets-, tilsyns-, regelsvikt, forskningsjuks, korrupsjon, bortgjemte ulykker, feilinformerte politikere, osv. Alt dette styrte mot ett mål; mest mulig olje med minst mulig heft.

Dykkerne betalte prisen i form av omfattende skader og dødsfall i ung alder. Domstolene bekrefter dykkernes historie, men stenger en juridiske mulighet til erstatning for skadene de er påført.

Mange av de handlinger som skadet en hel dykkerpopulasjon er straffbare. Slik kan en si at vår velstand skyldes hvitvasking av handlinger som ellers i samfunnet ville gitt strenge straffer.  Hvis ikke samfunnet gjør opp med dykkerne, blir vi alle helere i dette systemet. For meg er denne skammen en tung bør å bære.

Terje Marøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 desember 2013

 

 • Advokat Katrine Hellum-Øren om Nordsjødykkerne i Strasbourg

Les mer

 

 • Før Strasbourghøringen 18. september 2012

Les mer

 

 • Pionerdykkerne skal høres i Strasbourg

EMD avholder høring i pionerdykkersaken i september.

Les mer

 

 • Dykkernes siste reise

Dykkernes erstatningssak står nå for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men en politisk løsning bør fortsatt være mulig.

Les mer

 

 • Norsk reder vil henrette kolleger

Skipsreder Jacob Stolt-Nielsen vil drepe pirater på stedet. han mener det må til for å stanse pirater ved Afrikas Horn. Men, hva med hans egne forretningsideer?

Les mer

 

 •  Dykkersaken, et sammendrag

Sikkerhets-, tilsyns- og regelsvikt, forskningsjuks, korrupsjon, ulykker skjult, feilinformasjon rtil Stortinget, mangelfukk rettslig belysning, mm

Les mer 

 

 • Arbeidstilsynet skjulte dødsulykker

Arbeidstilsynet delegerte dykkesikkerhet til flaggstater som Panama og skjulte dødsulykker. pårørende fikk ikke erstatningene sine.

Les mer

 

 

 

 • Statens og oljenæringens synder mot dykkerne

- Vi visste ikke, hevderbåde Staten og bransjen i dag. Å vite, eller ikke ville vite, er ikke riktig det samme. Dessuten var de vitne til skadene uten å gripe inn. Det mener dykkerne er et menneskerettighetsbrudd

Les mer

 


 

 • Arbeidsdepartementet lurte Høyesterett trill rundt

Arbeidstilsynet skjulte dødsulykker i Nordsjøen.

Les mer

 

 • Dykkere: 10 prosent døde, resten ble skadet

Kompensasjonsoppgjøret for dykkerne er avsluttet. Nemd for pionerdykkere gjør opp status.

Les mer

 

 • Domstolene hvitvasker alvorlige lovbrudd

Oljenæringen dumpet døde og skadde arbeidere uten å risikere granskning. Myndigheter og pengemakt kan bruke domstolene for å hvitvaske slike alvorlige lovbrudd.

Les mer


 • Statoil og Oljedirektoratet sentrale i norsk oljekorrupsjon


Uriktige opplysninger fra Oljedirektoratet, basert på opplysninger fra oljeselskapenes forskningsmiljøer, skapte falsk trygghet til dykkeberedskap i Nordsjøen. Et 500 millioners kjøp av et ikke-eksisterende produkt har bidro til å sikre ilandføring på falske premisser.

Les mer

 

 • Orkandrama holdt skjult

Plattformen Philips SS slet seg i full orkan. Den drev mot plattformen Tor. Hendelsen hadde et dødspotensial som overgikk Aleksander Kielland. - Ingen psykiater vil hevde at mangel på hyperbar evakueringsmulighet er en belastning, hevder Arbeidsdepartementet i dag.

Les mer

 

...