Logo

I ideelle organisasjoner, hvor alle er skjønt enige om visjoner, verdier og mål, er det fort gjort å gå seg bort i egen forttreffelighet. Det er ikke alltid klima for å stille kritiske spørsmål.

***

Fire bistandsorganisasjonar kritiserer EEF. Men korleis er deira eiga evne til nytenking?

Les meir

 

I undersøkinga om funksjonshindra i norsk bistand, har det kome svar frå FOKUS. Svaret forundrar, og det gleder meg.

Les meir

 

  • Undersøkelse i norske bistandsorganisasjoner

Hvordan blir deres nødhjelps- og bistandsprosjekter tilrettelagt for funksjoonhindra?

Les mer

 

Flyktninhjelpen vil ikke redegjøre for pengebruken i forhold til Stortingets prioriteinger.

Les mer

 

Bistandsdepartementet og NORAD erkjenner at norske bistandsorganisasjoner bryter regtelverket, men vil ikke skjerpe kontrollen. Stigmavakta har sendt varslingsbrev til Stortinget, NORAD, Utenriks/Bistandsdepartementet og Riksrevisjonen.

Les mer

 

NRK stiller ingen krav om at innsamlede penger skal gå til ikke-diskriminerende prosjekter.

Les mer

 

Flyktninghjelpen har diskriminert funksjonshindra i sine bistandsprosjekter. De vil ikke svare på om de har endret praksis.

Les mer

 

Hvis det reelle antall funksjonshindra flyktninger avviker fra forventet andel, er det grunn til å slå alarm.

Les mer