...

Til ettertanke, andres og egne dikt

***

(Og størst av alt er kjærleiken)

Touch my soul

Please, touch my soul to let me see
that this is in fact my destiny
so, how live a life not chosen by me
to accept it and fill it with harmony?

Please, touch my soul to let me see
that to make my life beautifully
is by celebrate so gratefully
that after all I still am free.

Please, touch my soul to let me see
the greatest gift given to me
is to share, to love and to be free
this makes my life filled with harmony

Vibeke Melstrøm

 

***

(I byrjinga var)

Element av Alt

 

***

 (Ikkje for seint, så lenge vi lever)

En hustavle

 

***

(Ditt håp - din rett)

Å velge vekk

***

(Eit liv til låns)

Du Menneske

 

***

(Ein time, ei tåre, ei von)?

Du må ikke sove!


 

***

 

 

 

 

 


 

...