...

Vennen jeg aldri har møtt

Slike fins det kanskje noen få av i hvert menneskes liv. I en15 års tid har jeg hatt sporadisk kontakt med Oddmund Harsvik, nå bosatt i Kristiansand. Den som selv har vært der, vet best hvor veien til helvete krongler seg av sted. I alle disse årene har Oddmund vist et vedvarende sterkt engasjement i sin kamp mot rusen og for misbrukeren. Det stoppet ikke med engasjementet; han har tatt grep sjøl, gjennom hardt arbeid på ulike plattformer.

Der vi andre koser oss, gang på gang over tid, ser han hvor faren ligger. Denne kunnskapen deler han villig med andre, her som vår Gjest.

Folk som har slitt, får kan hende oftere enn andre vidsyn også for andres slit. Les også Oddmunds tankevekkende tekst; Hanen galer hele tiden.

Terje Marøy

 

Et land av misbrukere?

Hvem skal i fremtiden ta vare på alkoholmisbrukende pensjonister, når 50 prosent av helsearbeiderne, lik resten av befolkningen, selv er alkoholmisbrukere?

 

Vår Gjest Oddmund Harsvik, selv alkoholiker, leder Stiftelsen Klar og er redaktør for Gatemagasinet Klar

 

I løpet av de 10 siste årene har alkoholbruken blant pensjonister blitt doblet. Skal vi følge den internasjonale màlen om at misbruket er kvadratet av gjennomsnittsbruk, så betyr dette at misbruket er blitt firedoblet i løpet av disse årene. Samtidig vet vi at legemidler som sovetabeletter og beroligende, Benzodiazepiner, ikke er blitt mindre, tvert imot.

Blandingsrus

Misbruk av alkohol og benzo er hver for seg skadelig og krever store ressurser. Blant annet er det kjent at alkoholdemens er et stort problem blant eldre. Sammen forsterker legemidler og alkohol virkning 10 ganger. Blandingsmisbruk fører til overdoser med døden som følge, eller resten av livet med sterkt nedsatt helse. Ofte sterkt demente.

Bare et par glass ...

Vin har inntatt samfunnet vårt som en "uskadelig drikk" , mest for kvinner. - Det er jo bare et par glass vin. Det må vi jo kunne drikke!

Personlig mottar jeg årlig spørsmål fra et 100-talls kvinner, fra 30 år og oppover om hvordan de kan få redusert vindrikkingen sin, eller kuttet helt ut. Mange kan ikke forstå at de skal bli så fysisk og psykisk redusert av et par glass vin daglig, og noen ganger "litt mer".

Først og fremst gjør jeg dem oppmerksomme på at vin også inneholder store mengder alkohol, og at alkohol er skadelig, avhengighetskapende. Alkoholens fremste formål, er å gi personlighetsendring, samtidig som den har en beroligende effekt. Smaken er alibiet. Deretter ber jeg dem snakke med sin fastlege om problemet, og ta det derfra. Ofte setter jeg dem i kontakt med kvinner i selvhjelpsfellesskapet Anonyme Alkoholikere. De få som gir tilbakemelding, er de som gjør noe med det. Resten kjører på som før, må jeg anta.

Konsekvenser av hverdagsbruk?

Per i dag ser vi ikke at det er økt tilgang på kvinner til behandlingsinstitusjonene. Selv om stadig flere søker psykologhjelp for å kunne holde seg tørre i nødvendige perioder, eksempel graviditet. Men vi vet at mange sliter, og om 10-15 år vil vi se konsekvensene av den økte og økende hverdagsbruken av alkohol.

Færre unge drikker heldigvis alkohol, men de som drikker, konsumerer dobbelt som mye som det samme aldersgruppe drakk for 10 år siden. Med denne økningen i bruk av alkohol fra tenåringer, kvinner og pensjonister, synes fremtidsutsikten være et samfunn av misbrukere. Vi ser allerede at stadig færre blir avholds, og at terskelen for måtehold nå nærmer seg et konsum som tidligere ble ansett for misbruk.

Kan vi om noen år se at antall misbrukere i Norge overstiger 50 prosent av befolkningen? Jeg tror ja!

Eldre misbrukere

Å pleie syke eldre koster i dag mer enn vi klarer finansiere. Allerede nå er det mange eldre som ikke får nødvendig plass på institusjoner, av ressursmangel medisineres de og holde sengeliggende de fleste av døgnets timer. Vi vet også at kostnadene med å behandle rusavhengige pensjonister er minst tre ganger så høye.

I Stavanger finnes i dag landets eneste hvilehjem for alkoholikere. Erfaringene herfra kan være nyttige å ta med seg inn i fremtiden, der behovet for slike institusjoner vil bli større enn de er i dag.

Hvis trenden fortsetter: Økning i alkoholbruk blant kvinner, menn og ungdom, vil følgen nødvendigvis bli en økningen blant pensjonister. Hvem skal pleie disse pensjonistene med rusproblemer? Og hvem skal gi hjelp til omsorgsarbeidere med alkoholproblemer? Hvem skal rettlede ungdom med rusproblemer og være forbilder for de små?

***

 

Oddmund Harsvik er født i Fosnavåg på Sunnmøre. Etter framhaldsskolen dro han som 14-åring som messegutt til Grønland. Dagen etter 16-årsdagen dro han i utenriksfart. Styrmannskole klasse 2 var unnagjort da han var 20. Men på grunn av alkoholproblemer fikk han etter et par-tre år ikke hyre mer.

Han hadde varierte jobber, vekslet mellom oljearbeider, løsarbeider og frilansjournalist i ymse aviser. I årene 1986 til 1988 var han heltids fagforeningsleder i en offshore-bedrift., men fikk sparken etter drikking i arbeidstiden.

- I mars 1990 la jeg meg inn til behandling for min alkoholisme. Har ikke drukket siden, forteller harsvik.

Siden har han jobbet for en rekke aviser og fagblader, mest frilans; som VG, Allers, Norsk Ukeblad, fagartikler for Hjemmet, Jobb&Utdanning osv. Han tok psykologi grunnfag i 2003. Fra hans forfatterskap nevnes bøkene: "Bomtrål, bomskudd og trynefaktor", "Når bunnen blir håpet - eller døden", "Kjære Natasha", "12
kvinnelige alkoholikere" og "Tapt Barndom i barnevernets klør".

De siste 10 årene har Harsvik holdt en rekke foredrag for høyskoler, universitet, fagmiljøene innen rus, næringslivet, foreninger og lag om rusproblematikk i samfunnet. - I 2006 startet jeg gatemagasinet Klar, som selges av rusavhengige
på gaten. Denne jobben har sysselsatt meg i en full tid siden den gang, forteller han.

Kontaktinformasjon Oddmund Harsheim, Stiftelsen Klar og Gatemagasinet Klar

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no