...

Hanen galer hele tiden

Av Oddmund Harsvik 

 

Vår Gjest Oddmund Harsvik, selv alkoholiker, leder Stiftelsen Klar og er redaktør for Gatemagasinet Klar

 

Jeg er så gammel at jeg husker tiden da: "Jeg har rotter i kjelleren. Er det noe da? Jeg har nordlendinger på loftet". I tillegg fikk sosialklienter, alkoholikere, homoseksuelle og andre utskudd skylden for alt som gikk galt. Men så kom pakistanerne!

Nå ble de våre nye hakkekyllinger. Ikke drakk de alkohol, de tok jobbene og damene fra oss og de trodde ikke på Vår Gud, men en skummel Allah. Religionsfrykten hos oss nordmenn har hold seg helt til vår tid. Nå er den nesten borte. Nå er det hatet mot tiggere fra Rom-folket som har skylden for all vår elendighet.

Også for ca 90 år siden var denne gruppen blant menneskene den unge hr. Hitler ville fjerne fra jordens overflate. For å få sitt folk med seg, nektet ham den vann og toalett. Da de ble "skitne folk" nok, etablerte han gasskamre der han tok livet av dem, slik de også drepte rotter.

Nesten alle, over hele Europa, hater Rom-folket i dag. De får skylden for all kriminalitet, de er skitne, de gidder ikke jobbe, og når de tilbyr seg å jobbe, mener vi de gjør det for å oppnå goder alle andre har. Vi ber dem reise hjem, men de mangler sted å bo. Og for å ha et hjem å dra til, må de ha et sted å bo!

"De er romenere", sier folk. Men også i dette landet blir de kasteballer. De blir tvangsflyttet til søppelfyllinger. Her skal de bo sammen med rottene. Barna får ikke skolegang, og de voksne får ikke jobb. De tar tiggerstaven fatt og drar rundt i Europa for å prøve å få seg jobb, når de ikke får det, setter de seg ned med tiggerkoppen. Etter å ha blitt jaget fra sted til sted, får de nok. De søker hjelp hos den kristne kirken i Norge. Den kirken som har den barmhjertige samaritan som sitt forbilde. Men heller ikke her får de hjelp!

"Vi toer våre hender", sier kirkens talsmann. "Vi har ikke ansvaret for dem, for at de kom til oss for å be om hjelp. Vi vil ikke kaste de ut, men politiet har jo rett til å fjerne dem", argumenterer han videre. På denne måte blir kirken uten skyld, verken overfor rom-folket eller det norske folk.

Og hanen gol!

Norske medier følger opp. De intervjuer landets svakeste gruppe. Får vite at også de er i konflikt med tiggerne. Rom-folket er i veien for alle.

Hanen galer og galer!

Heldigvis finnes det folk med hjertelag. "Folk er Folk" er organisasjonen som jobber for denne gruppen mennesker i nød. Privatmennesker vier sine tomtearealer til tiggerne, slik at de har et sted å plassere sine eiendeler, få seg litt fredelig søvn, kunne gjøre sitt fornødne. Og ha et foreløpig hjem.

Men hanen galer fremdeles, og den slutter ikke før vi som mennesker tar innover oss at vi ikke kun skal hjelpe de nødlidne vi ikke kan se. Men også de som oppsøker oss for å få hjelp til et verdig liv.

***

For stigmavakta.no har Oddmund Harsvik også skrevet  artikkelen "Et land av misbrukere?".

 

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no