...

 test

En del viktige samfunnsspøsmål skal undersøkes.

 

Presseundersøking:

Straff for ytringar mv i norsk og internasjonal idrett 

 

Undersøkelse om funksjonshindra i norsk bistand:

NORAD sier:

"Norad skal inkludere hensynet til de funksjonshemmede i alt sitt arbeid. Alle prosjekter og programmer skal være knyttet opp mot arbeidet for å bedre de funksjonshemmedes muligheter og rettigheter."

Dette er i tråd med norske og internasjonale regler, men NORAD sier også at mange norske organisasjoner ikke følger opp disse kravene.

Om undersøkelsen

Bistandsorganisasjonene svarer

 

 

 

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no