Logo

 test

En del viktige samfunnsspøsmål skal undersøkes.

 

Presseundersøking:

Straff for ytringar mv i norsk og internasjonal idrett 

 

Undersøkelse om funksjonshindra i norsk bistand:

NORAD sier:

"Norad skal inkludere hensynet til de funksjonshemmede i alt sitt arbeid. Alle prosjekter og programmer skal være knyttet opp mot arbeidet for å bedre de funksjonshemmedes muligheter og rettigheter."

Dette er i tråd med norske og internasjonale regler, men NORAD sier også at mange norske organisasjoner ikke følger opp disse kravene.

Om undersøkelsen

Bistandsorganisasjonene svarer